19 april 2021

SGP over recreatiezonering

Op 14 april vond vervolgoverleg plaats over de voorgenomen recreatiezonering. De SGP is voor behoud en bescherming van de Gelderse natuur, maar wil graag breder kijken dan alleen naar recreatiezonering. Ook natuurlijke predatoren, loslopende honden en laagvliegende helikopters leveren een bijdrage aan de verstoring en daar zou ook naar gekeken moeten worden.  

Verder doet de SGP aanbevelingen voor het participatieproces en de voorgestelde invulling.  

Lees hieronder de bijdrage van Statenlid Evert Mulder:Recreatiezonering Veluwe – oordeelsvorming 14 april 2021

Namens de SGP wil ik graag over drie zaken iets inbrengen, namelijk over de noodzaak van recreatiezonering, het participatieproces en de voorgestelde invulling van de recreatiezonering.

 

De noodzaak van recreatiezonering

Behoud en bescherming van de mooie Veluwse natuur vinden we als SGP belangrijk. Dat geldt ook voor de fauna, zowel voor vogels als reptielen en zoogdieren. We zijn het dus eens dat we verstoring moeten tegengaan, om deze soorten in stand te houden. En die verstoring zal zeker ook deels veroorzaakt worden door de mens, maar niet alleen. Wij denken ook aan natuurlijke predatoren, zoals vossen en kraaiachtigen. En ook aan loslopende honden. En waar het verstoring door de mens betreft, gaat het ook over laagvliegende helikopters van defensie, en over mensen die niet op de paden blijven. Daar helpt recreatiezonering niet tegen. Wel faunabeheer, overleg met Defensie en toezicht en handhaving. Wij vragen daar nadrukkelijk aandacht voor.

Het participatieproces

Het is goed dat er na de vorige sessie extra tijd is genomen, een aanvullende statenbrief is geschreven waarin wordt aangegeven dat er een tussenfase wordt ingebouwd, met name om in gesprek te gaan met de bewoners van de Veluwe, de mensen die de Veluwe als hun ‘leefgebied’ beschouwen. Wij vragen in deze tussenfase en in de voorbereiding van de te voeren gesprekken aandacht voor de ‘lessons learned’ van de pilot op de NW-Veluwe. In het rapport daarover staan duidelijke aanbevelingen t.a.v. communicatie met omwonenden.

Wij willen graag geïnformeerd worden over het verloop en de uitkomsten van de gesprekken. Tevens stellen we voor om een werkbezoek aan enkele ter discussie staande locaties te organiseren vóór de besluitvorming hierover.

De voorgestelde invulling van de recreatiezonering

Als SGP willen we vragen om nog eens goed te kijken naar de volgende drie onderdelen van het voorstel:

  • De invulling van de gebieden C en C*, waarbij gesproken wordt over een maaswijdte van 25 hectare, en de suggestie gewekt wordt dat mountainbiken daar niet meer toegestaan zou worden. Dit betreft het grootste deel van de Veluwe. Wij vragen ons af of we daarmee niet doorslaan in de bescherming van de natuur, en onszelf tekort doen in de mogelijkheden om de natuur te beleven.
  • Het aanleggen van routes voor wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters is prima om de bezoekersstromen te concentreren en prettig voor de meeste toeristen. Wij zien dit als één van de mogelijkheden om de Veluwe op 1 te krijgen. Maar we willen daarnaast wel graag vrije toegang behouden voor wandelaars en mountainbikers op de andere paden. De aangelegde routes moeten geen dwangbuis worden.
  • Het lijkt ons niet verstandig en haalbaar om het Hulshorster- en Beekhuizerzand volledig af te sluiten in het broedseizoen, oftewel in het hele voorjaar en een deel van de zomer. Wij stellen voor om daar delen open te houden, met name langs de toegangswegen.

 

Namens de SGP-fractie,

Evert Mulder