27 november 2019

SGP pleit voor langetermijnvisie op reserves: motie unaniem aangenomen

Bij de behandeling van de begroting diende de SGP een motie in voor het ontwikkelen van een langetermijnvisie op de Gelderse reserves en het onderzoeken van alternatieven voor schatkistbankieren.

Deze motie werd door meerdere partijen mede-ingediend en vervolgens in de Staten unaniem aangenomen!