8 juli 2019

SGP steunt motie van wantrouwen niet

SGP steunt motie van wantrouwen niet

Op 3 juli diende de PVV een motie van wantrouwen in tegen het college van Gedeputeerde Staten.

Aanleiding vormde de informatievoorziening rondom het ‘dossier Vink’. Heeft het college onterecht informatie achtergehouden?

Klaas Ruitenberg citeerde in zijn bijdrage de tekst uit Psalm 119: ‘De waarheid hogelijk geboden’. Dat betekent echter niet dat er geen fouten worden gemaakt. Wij mensen maken elke dag fouten. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt en als er geen fouten worden gemaakt, dan wordt er niet gewerkt. Het betreft hier een zeer complex proces.

De SGP is van mening dat zowel door de ambtelijke staf als door het bestuurlijk orgaan integer is gehandeld. Derhalve heeft de SGP de motie van wantrouwen niet gesteund.