25 februari 2019

SGP-vergadering in Elburg/Doornspijk

SGP-vergadering in Elburg/Doornspijk

Op 21 februari hield de afdeling Elburg/Doornspijk haar voorjaarsvergadering. Na de pauze vertelde Lambert Polinder over zijn werk voor het waterschap Vallei en Veluwe. Wat is er de afgelopen periode gedaan door het Waterschap? En wat is de planning voor de komende periode? De ervaren ‘waterschapsman’ vertelde over gezonde sloten, duurzame waterzuivering, veilig achter de dijken en over het kostenaspect.

Met name over dit laatste onderwerp werden vragen gesteld. Gelukkig heeft Waterschap Vallei en Veluwe zijn kosten/baten analyse goed op orde en behoort zij tot de 3 Waterschappen die de minste lasten aan burgers behoeft op te leggen.