1 maart 2019

SGP wil landelijke onkostenregeling gedumpt drugsafval

Chris Stoffer van de SGP vindt het terecht dat boeren en andere grondeigenaren bij wie drugsafval op het erf is gedumpt, niet voor de opruimkosten op hoeven te draaien.

In sommige gevallen krijgen grondeigenaren de rekening thuisgestuurd voor het opruimen van drugsafval, terwijl dat door drugscriminelen op hun erf gedumpt is. De Raad van State deed woensdag uitspraak in een zaak in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

In een persbericht op haar website vat de Raad van State het als volgt samen: "Dat het drugsafval vanwege het gevaar voor het milieu en de gezondheid direct moest worden opgeruimd, is duidelijk. Maar omdat de eigenaren van het weiland geen overtreding hebben begaan, kunnen zij niet opdraaien voor de kosten van het opruimen van het drugsafval. Zij hoeven dus niet te betalen voor het tot twee keer toe opruimen van gevaarlijk drugsafval."

SGP-Kamerlid Stoffer reageert positief op de uitspraak: "Het kan niet zo zijn dat je voor de troep van een ander opdraait, terwijl je er niets mee te maken hebt. Daarom ben ik blij met deze uitspraak van de Raad van State. De SGP wil een landelijke regeling voor de volledige vergoeding van dit soort opruimkosten. Zowel het Rijk als de provincies moeten hieraan bijdragen."

Om zijn plan kracht bij te zetten, diende Stoffer vandaag de onderstaande schriftelijke vragen in bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat:

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van Raad van State dat de kosten van het opruimen van door onbekenden gedumpt drugsafval niet verhaald mogen worden op de grondeigenaar? 

2. Wat gaat deze uitspraak in de praktijk betekenen? 

3. Is de veronderstelling juist dat wanneer opruimkosten voor rekening van de overheid blijven het risico veel minder groot is dat grondeigenaren het drugsafval gaan verslepen met alle risico’s van dien? 

4. Wat is de stand van zaken van het overleg tussen Rijk en provincies over een eventuele landelijke regeling voor het vergoeden van de kosten voor het opruimen van gedumpt drugsafval? 

5. Bent u voornemens nog dit jaar met een landelijke regeling voor volledige vergoeding van opruimkosten te komen, waarbij zowel Rijk als provincies een bijdrage leveren?