29 januari 2019

Startbijeenkomst verkiezingscampagne

Startbijeenkomst verkiezingscampagne

Arnhem

Vrijdagmiddag 25 januari startte de Gelderse SGP in Arnhem haar verkiezingscampagne voor zowel de provinciale verkiezingen als de waterschapsverkiezingen met de slogan

‘Samen voor het Gelderland van morgen

en vóór een duurzaam waterbeleid’.

 

 

Tijdens de startbijeenkomst werd het eerste exemplaar van het verkiezingsprogramma door bestuursvoorzitter J. Top overhandigd aan lijsttrekker K. Ruitenberg.

Daarna voerden de lijststrekkers van zowel de SGP Statenfractie als de waterschappen Rivierenland en Vallei & Veluwe het woord (resp. de heren Ruitenberg, Den Hartog en Van der Wind). Ook kwamen enkele campagnemedewerkers aan het woord om de activiteiten voor de komende periode toe te lichten. Alles zo de Heere wil en wij leven en in afhankelijkheid van Zijn zegen. De heer J. Top besloot de middag met een Bijbelgedeelte uit Richteren 6: ‘Ga heen in deze uw kracht…’.

 

Vertegenwoordigers van de Gelderse SGP en de waterschappen