15 december 2021

Startnotitie herijking provinciale rol en begroting

Op de laatste Statenvergadering werd de Startnotitie over herijking van de provinciale rol en de begroting besproken. Lees hier de bijdrage van Klaas Ruitenberg.

 

Dankuwel voorzitter,

Van het geld klotst tegen de plinten, een flinke onderbesteding waar de gedeputeerde zijn hoofd over brak naar het volgende hoofdstuk van de financiën. Dat is: Hoe krijgen we de begroting op orde? Hoe krijgen we de inkomsten en uitgaven in balans? Het is goed dat daar nu naar gekeken wordt. En ja, meneer Vermaas (FvD), u hebt daar in 2019 voor gepleit, dat klopt. Maar wij hebben in 200…, ja, ik zal maar geen jaartal noemen, maar wij deden dat daarvoor al. De SGP is altijd voor een overheid geweest, die niet te groot is. En we willen dat inkomsten en uitgaven in balans zijn.

Wat het amendement aangaat dat de heer de Looff ingediend heeft, daar hebben wij onze naam aan verbonden, want we vinden het ook goed dat de rolzuiverheid naar de toekomst toe geborgd blijf. We zijn vol verwachting over wat gaat komen, en we hopen dat dat op een goede manier besproken wordt. We zullen niet zoals de SP van tevoren allerlei eisen en voorwaarden stellen, en kijken uit naar de resultaten!

Klaas Ruitenberg