9 juli 2020

Stikstof

 

Het stikstofvraagstuk is onverminderd actueel. De provincie zet hierin stappen en ook in de Staten wordt er volop over gedebatteerd. De SGP heeft op 8 juli nadrukkelijk gepleit voor samenwerking op dit dossier. Alleen in gezamenlijkheid kan dit probleem worden aangepakt.


Statenlid Bennie Wijnne riep in zijn bijdrage de vaststelling van de omgevingsvisie in december 2018 in herinnering. Toen heeft hij reeds aangegeven: al die belangen gaan nog een keer heel erg botsen. Dat zien we nu gebeuren. De SGP heeft op dit gebied mede een motie ingediend (die met ruime meerderheid werd aangenomen). Daarin komen die belangen ook naar voren. We hebben het over wonen, over agrariërs, over ondernemers. Hier moet een weg in gevonden worden.

De SGP is onder de indruk van het overleg dat door de provincie met maar liefst 65 partijen in het gebiedsproces wordt gevoerd. Het is van belang dat dit overleg voortgezet wordt. Want dit probleem pak je alleen in gezamenlijkheid aan.

Wijnne vroeg de gedeputeerde hoe het gebiedsproces er verder uit gaat zien. Daarover is ook in het veld nog veel onduidelijkheid.

Samenwerken

Samenwerken is de enige manier om verder te komen. De politiek moet daarin het voorbeeld geven. De SGP wil daartoe oproepen. “Het is onze opdracht om deze aarde niet berooid en getergd door onze hebzucht achter te laten voor onze kinderen en kleinkinderen.” In het verleden heeft de Nederlandse samenleving getoond dat ze door samenwerking in tijden van crisis oplossingen kon bewerkstelligen. Dat is ook nu nodig. Wijnne: “Daarbij hebben we de hulp van de Heere God heel hard nodig. Maar dat gezegd hebben, moeten we samenwerken om dit probleem op te lossen en ik roep daartoe op.”