26 februari 2020

Storting granuliet in zandwinningsplassen

 

Hot nieuws de afgelopen periode: er wordt ‘rommel’ gestort in onze Gelderse zandwinningsplassen! In de Staten leverde het een toch wel verhitte discussie op.

Om de gemoederen wat te kalmeren, vertelde fractievoorzitter Klaas Ruitenberg (met zijn achtergrond als chemicus) dat granuliet een natuurlijk afvalproduct is. En zeker geen giftige stof. We hoeven dus niet direct bang te zijn voor de volksgezondheid. Wel is het van belang om onderzoek te doen naar de gevolgen voor de natuur voor de langere termijn en om te kijken of er ook andere, wellicht betere, plaatsen zijn om granuliet onder te brengen.

Daarom steunde de SGP een motie die GroenLinks hiervoor indiende.