5 juli 2023

Toekomst in Bijbels perspectief

De Perspectiefnota 2024 is een bijzondere nota. Hij is samengesteld door het vorige college van Gedeputeerde Staten, en is daardoor beleidsarm. Namens de SGP voerde Lourens van Bruchem het woord over de Perspectiefnota.

Eerst ging hij in op de échte toekomst die ons na dit leven wacht, en zette de tijdelijke zorgen in het licht van een toekomst bij God. Daarna ging hij inhoudelijk in op de plannen, en sprak de wens uit dat we samen met Provinciale- en Gedeputeerde Staten tot een goede uitvoering mogen komen, in afhankelijkheid van God.

Bekijk de bijdrage van Lourens hieronder: