28 mei 2020

Toekomst Scherpenzeel

De toekomst voor Scherpenzeel als zelfstandige gemeente is onzeker. In de provincie heeft dit onderwerp momenteel volop de aandacht. Arnold Versteeg leverde zijn eerste bijdrage aan dit gevoelige thema.

Het was nog ‘slechts’ een beeldvormende bijeenkomst in de Staten. Maar uit de toelichting en de stukken die vanuit de provincie verstrekt werden, bleek dat het starten van een arhi-procedure serieus wordt overwogen door Gedeputeerde Staten. Een arhi-procedure is een procedure voor een herindeling zoals geregeld in de wet ‘algemene regels herindeling’ (arhi).

De komende dagen bezint Gedeputeerde Staten zich op de kadernota die inmiddels door Scherpenzeel is ingediend. Op basis daarvan nemen Gedeputeerde Staten een besluit over de vervolgprocedure. Arnold Versteeg legde in zijn bijdrage de vinger bij het proces. Is de volgorde van de te nemen stappen juist? En vooral: wordt er voldoende tijd genomen voor de verschillende stappen?