26 februari 2020

Training BOB-model

 

Provinciale Staten werkt inmiddels alweer een tijdje met het BOB-model. Er zijn geen commissies meer zoals voorheen, maar onderwerpen worden per thema geagendeerd voor Beeldvorming, Oordeelsvorming of Besluitvorming. Deze nieuwe werkwijze is best even wennen. En er gaat ook weleens iets mis.

Daarom was er voor Statenleden op 19 februari een training en vond er een evaluatie van het model plaats. De SGP ziet voordelen in de nieuwe werkwijze, maar heeft ook een aantal aanbevelingen gegeven voor verdere optimalisering/verbetering.