28 september 2022

Tweede Kamer: Rijnbrug moet aangepakt worden!

Door een motie van o.a. Chris Stoffer heeft de Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om samen met de provincies Utrecht en Gelderland een oplossing te zoeken voor het vastlopende verkeer bij de Rijnbrug tussen Kesteren en Rhenen.

De Gelderse SGP-fractie zet zich hier al jaren voor in en is dan ook erg blij met deze aangenomen motie. De beide provincies kwamen er niet uit omdat Gelderland de extra kosten die de verbreding meebrengen niet op zich wilde nemen. Toch bleef er een mogelijkheid, dankzij Gerrit Averesch, die ervoor zorgde dat de gereserveerde gelden alleen beschikbaar zouden blijven voor de aanpak van de verkeersproblematiek in die regio. Gehoopt werd dat het Rijk – dat eigenaar is van de Rijnbrug – bij zou springen met financiële ondersteuning. Deze motie is wat dat betreft een stap in de juiste richting!

Foto’s: Anne-Sophie van der Linden