8 juni 2022

Uitgifte stikstofrechten in Gelderland

In Gelderland werken diverse partijen van binnen en buiten de politiek uitstekend samen om zo de stikstofuitstoot in onze provincie te reguleren. Hierbij is het uitgeven van stikstofrechten een belangrijke factor.

Voorzitter,
Ik wil graag beginnen met aan te geven dat wij als SGP trots zijn op de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), en met name op het feit dat alle sectoren daarbij betrokken waren en daaraan bijdragen. We doen het in Gelderland samen. En onze oproep is om dat vooral zo te houden.

Als SGP kunnen wij instemmen met het door GS voorgestelde afwegingskader bij de uitgifte van stikstofrechten uit de Gelderse Stikstofbank (GSB). Ook het instellen van een onafhankelijke adviescommissie heeft onze steun.

Wat de motie van de PvdA en anderen betreft (om geen adviescommissie in te stellen), zoals gezegd, hecht de SGP aan draagvlak voor de GMS vanuit de breedte van de samenleving. Alle sectoren dragen bij aan reductie van de stikstof-emissies. En wij vinden het daarom van belang dat ook al die sectoren meedenken over het uitgeven van de beschikbaar komende stikstofruimte. Ook dat leidt in onze beleving tot vergroting van het draagvlak voor de GMS.

Evert Mulder