11 maart 2019

Verkiezingsfonds

Verkiezingsfonds

Inmiddels voeren wij een verkiezingscampagne met onder andere veel werkbezoeken, verkiezingsavonden, een website en advertenties in regionale bladen en huis-aan-huisbladen. Daarbij komt nog de verspreiding van verkiezingsposters, flyers en ander promotiemateriaal.

Gelukkig is het enthousiasme binnen onze partij erg groot. Echter, deze campagne kost heel veel geld. Mogen wij vragen om uw gebed, uw betrokkenheid en een financiële bijdrage? Als elke SGP-er € 10,- zou overmaken naar ons verkiezingsfonds (meer of minder mag uiteraard ook) dan zijn we erg geholpen. SGP Prov. Afd. Gelderland te Deil, NL 44 RABO 0301 1518 65.

Alvast hartelijk dank.