1 februari 2019

Versnelde invoering LED-verlichting provinciale wegen

 

Versnelde invoering LED-verlichting langs provinciale wegen

Op verzoek van Provinciale Staten zijn door de ambtelijke organisatie meerdere scenario’s uitgewerkt om versneld over te stappen op LED-verlichting langs de provinciale wegen van Gelderland. Dit leidt tot een aanzienlijke energie­besparing.

De vraag is vooral op welke termijn we die energiebesparing willen realiseren, mede in het licht van het feit dat voor LED-lampen andere armaturen nodig zijn en een groot deel van de huidige armaturen nog lang niet is afgeschreven en technisch gesproken dus nog jaren mee zou kunnen.

Energiebesparing

Als SGP-fractie vinden we dat energiebesparing op nummer één staat in de hele energietransitie. De energie die je niet gebruikt, hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. En de provincie heeft wat ons betreft een voorbeeld­functie in energiebesparing.

Maar daar staat tegenover dat we ook geen materialen willen weggooien, die nog goed zijn. Wij kozen daarom in eerste instantie voor het scenario waarbij de LED-lampen wel versneld worden aangebracht, maar gelijktijdig met het reguliere onderhoud aan de wegen. Dat zou ook de minste overlast veroorzaken voor de weggebruikers.

In het aangepaste voorstel vanuit het college was echter op ons verzoek ook voor alle scenario’s gekeken naar de totale kosten per ton CO2-besparing. En die bleek juist voor dit scenario van geleidelijke vervanging veruit het hoogste te zijn. We hebben daarom uiteindelijke ingestemd met het scenario waarbij alle straatlantaarns langs provinciale wegen in een periode van 4 jaar worden voorzien van LED-verlichting.

We hebben als SGP fractie niet ingestemd met een motie van een aantal coalitiepartijen, waarin het college werd opgeroepen om opnieuw te kijken naar een scenario waarbij de armaturen al binnen 2 jaar vervangen zouden worden. Van dit scenario had het college juist aangegeven dat dat niet haalbaar was. Merkwaardige motie dus. Óf men heeft geen vertrouwen in het eigen college óf men wil, zo vlak voor de verkiezingen, nog groener lijken dan groen.