25 februari 2019

Vooralsnog geen aanvullend ‘Gelders wolvenplan’

Vooralsnog geen aanvullend ‘Gelders wolvenplan’

Nee, er komt geen aanvullend Gelders wolvenbeleid op het reeds bestaande Interprovinciaal Wolvenplan. En nee, Gedeputeerde Staten zullen geen voorstel doen aan Provinciale Staten m.b.t. een regeling die voorziet in het tegemoetkomen in de kosten voor het treffen van preventieve maatregelen. Er zijn hiervoor voldoende kaders meegegeven aldus Gedeputeerde Staten.

Wel zullen Provinciale Staten nader geïnformeerd worden als de resultaten van het eerste proefproject bekend zijn. Dit valt te lezen in het antwoord op de Statenvragen die de SGP had ingediend inzake de komst van de wolf naar Gelderland.