4 maart 2021

Vragen over Railterminal Gelderland (RTG)

De ontwikkeling van Railterminal Gelderland heeft al veel stof doen opwaaien. In het coalitieakkoord zijn hier afspraken over gemaakt, maar het project lijkt stil te liggen omdat er nog geen exploitant is. Een uiterst onzekere situatie voor omwonenden en de plaatselijke politiek. De SGP heeft hierover samen met GroenLinks en de PvdA vragen gesteld.  


Lees hier de vragen:

Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland


Datum: 1 maart 2020
Van: Gerrit Averesch (SGP), Wouter Witteveen (GroenLinks), Jan Daenen (PvdA)
Onderwerp: RTG


Inleiding

De ontwikkeling van het Railterminal RTG heeft al veel stof doen opwaaien. In het coalitieakkoord is afgesproken dat dit RTG er gaat komen, waarmee de coalitiepartijen (en de SGP als samenwerkingspartner) hebben aangegeven dit ook te willen. Een ambitie die nog steeds staat.
Naast de feitelijke realisatie van het RTG draagt de Provincie ook bij aan omgevingsaanpassingen om de overlast te beperken en om voorzieningen voor ontsluiting en veiligheid te treffen.
Het project lijkt nu stil te liggen omdat er nog geen exploitant is. Ook lijkt er voor omwonenden en de plaatselijk politiek wat onduidelijkheid over de voortgang en de toekomst te zijn.


Vragen

De SGP, Groen Links en de PvdA hebben hierover de volgende vragen:

  • 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het zoeken (en vinden) van een exploitant?
  • 2. Welke maximale termijn is er voor het vinden van die exploitant?
  • 3. Wat gebeurt er als (binnen de termijn) geen exploitant wordt gevonden?
  • 4. Welke activiteiten met betrekking tot de realisatie worden (mogelijk) gestart als er nog geen exploitant is gevonden, en welke worden pas gestart als er een exploitant is?
  • 5. Is het niet vinden van een exploitant een reden om RTG uiteindelijk niet door te laten gaan?
  • 6. Zijn er procedurele deadlines (vergunningen o.i.d.) die invloed hebben op het vinden van de exploitant en/of het starten van de werkzaamheden, zo ja, welke zijn dat en hoe liggen die in de planning?

 

   

SGP,
Gerrit Averesch

Groen Links,
Wouter Witteveen
PvdA,
Jan Daenen