24 september 2020

Waar leggen we economische accenten?

 

Gedeputeerde Staten kwamen met een voorstel om innovatie en internationalisering van Gelderse ondernemingen te stimuleren. Hierbij wil de provincie focus aanbrengen en zich met name richten op de volgende gebieden: landbouw, water en voedsel (1), energietransitie en duurzaamheid (2), gezondheid en zorg (3), veiligheid (4) en sleutel-technologieën (5).

Aandacht voor starters

Namens de SGP voerde Evert Mulder het woord. In zijn bijdrage gaf hij aan dat de SGP zich kan vinden in het voorstel om 80% van de gelden te besteden aan de focus-gebieden en 20% aan overige zaken. Wel vroeg hij aandacht voor starters. “We moeten mensen in Gelderland breed de kans bieden om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan en dat niet beperken tot de focus-gebieden.” Hij pleitte er derhalve voor om bestaande instrumenten voor vroege innovatie breed beschikbaar te laten zijn en niet onder de focus-gebieden te laten vallen.

Digitale veiligheid

Tevens legde hij de vinger bij digitale veiligheid. We moeten voorkomen dat we door het beleid op dit gebied nieuwe ontwikkelingen frustreren. Meer specifiek vroeg hij aandacht voor voldoende subsidiemiddelen voor het Kenniscentrum Digitale Veiligheid in de regio Apeldoorn. Dit initiatief is niet alleen innovatief, maar biedt ook oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De gedeputeerde zegde namens GS toe ruimte te zullen bieden voor digitale veiligheid.