26 mei 2021

Wat moet er gebeuren met de geitenstop?

Op initiatief van de SGP werd dit onderwerp weer op de agenda van de Gelderse politiek gezet. Al een aantal jaren is voor de geitenhouderijen een moratorium van kracht. Dat betekent dat er geen nieuwe bedrijven bij mogen komen en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Reden: mogelijke gezondheidsrisico’s voor omwonenden. Hier wordt onderzoek naar gedaan.

Een aantal jaar geleden werd aangetoond dat rondom geitenhouderijen meer mensen met longontsteking werden gesignaleerd. Een hernieuwd onderzoek bevestigde dat. Wat hiervan de oorzaak is, is echter nog niet bekend. Daarvoor is in 2018 een onderzoek gestart. Dit onderzoek zou in 2021 afgerond zijn. Echter, corona gooide roet in het eten.

Er meldden zich de afgelopen periode nauwelijks nog mensen met longontsteking bij de huisarts. De resultaten van het onderzoek worden nu op zijn vroegst in 2024 verwacht. Maar kun je een sector zo lang op slot zetten zonder dat er een duidelijke oorzaak bekend is? Provinciale Staten buigen zich over die vraag. Statenlid Gerrit Averesch (SGP): „Tot op heden is met diverse onderzoeken nog steeds geen direct oorzakelijk verband aangetoond. Dat maakt het complex en onzeker. Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt. Je kunt niet jarenlang een sector op slot zetten als onduidelijk is wat de oorzaak is van een verhoogd risico op longontsteking. Ook voor omwonenden is het van belang om te weten hoe het nu precies zit met de risico’s.”

Op 16 mei gaven enkele deskundigen hun visie op de zaak. Een week later was er ruimte voor diverse insprekers om van zich te laten horen. Dat betrof geitenhouders, omwonenden en mensen uit de gezondheidszorg. Op 30 juni discussiëren de Statenleden verder over dit onderwerp.