23 mei 2023

Waterlinies: prachtig erfgoed en dus behouden!

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 17 mei werd de ontwerpbegroting voor de Hollandse Waterlinies besproken. Lourens van Bruchem voerde namens de SGP het woord, en gaf aan dat de SGP deze samen met de andere provincies wil blijven onderhouden, en daarom van harte instemt met dit voorstel. Lees hier zijn bijdrage.

Voorzitter,

Waterlinies: als SGP waarderen we die. Wij houden van historie, we houden van ons werelderfgoed. Heel mooi dat we dat de 4 provincies dit samen doen als ‘siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies’. We vinden het dan ook goed dat er toch één aanspreekpunt is.

Deze ontwerpbegroting wordt naar Provinciale Staten gestuurd van Gelderland, Noord-Brabant, Utrecht en Noord-Holland, omdat deze provincies samen de rol van ‘siteholder werelderfgoed Hollandse Waterlinies’ op zich genomen hebben. De siteholder is het eerste bestuurlijke aanspreekpunt voor het hele werelderfgoed. Omdat het werelderfgoed door deze 4 provincies loopt pakken wij die rol samen op. Deze interprovinciale samenwerking is officieel georganiseerd in een ‘gemeenschappelijk orgaan’. Deze samenwerking steunen wij als SGP van harte, en hopen dat ons prachtige erfgoed zo behouden blijft!

Wij zijn het eens om geen zienswijze in te dienen.