27 mei 2019

Waterschappen leveren opnieuw SGP-heemraden

Waterschappen leveren opnieuw SGP-heemraden

Hoewel de verkiezingsuitslag bij zowel waterschap Vallei en Veluwe als Rivierenland daar geen aanleiding toe gaf, zijn de SGP-heemraden B.J. (Bert) van Vreeswijk en G. (Goos) den Hartog opnieuw voorgedragen en inmiddels verkozen tot heemraad bij deze waterschappen. Het laat iets zien van de deskundigheid en professionaliteit van deze heren.

Wij wensen hen ook in de nieuwe periode wijsheid en Gods onmisbare zegen toe.