19 maart 2019

Wel of geen nieuwe woningen in Otterlo?

Wel of geen nieuwe woningen in Otterlo?

In Otterlo ging de SGP in gesprek met voor- en tegenstanders van het bouwen van nieuwe woningen. Plaatselijk Belang en Natuurlijk Otterlo zijn het over één ding eens: er is sprake van vergrijzing in Otterlo en het ontbreekt aan voldoende woningen voor jongeren. Over de wijze waarop dit probleem opgelost dient te worden, lopen de meningen sterk uiteen. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar.

De SGP adviseert om met elkaar in gesprek te blijven en te zoeken naar een gezamenlijke oplossing.