19 maart 2019

Werkbezoek Apeldoorn

Werkbezoek Apeldoorn

Afgelopen vrijdagmiddag waren wij te gast bij de Jacobus Fruytierschool in Apeldoorn.
Als Statenfractie van Gelderland en Raadsfractie van Apeldoorn maakten wij
een boeiende presentatie over Kerschoten Energieneutraal mee.
Kerschoten Energieneutraal wil voor en met bewoners, bedrijven en organisaties
in Kerschoten en De Naald laten zien dat het mogelijk is om de wijk energieneutraal
te maken. Dat alle energie die bewoners en gebruikers nodig hebben, duurzaam
kan worden opgewekt in deze wijk.

Een zeer interessante ontwikkeling die in heel Gelderland wel zal gaan spelen.

Als SGP hopen wij met dit werkbezoek ons voordeel te doen.