1 juni 2022

Werkbezoek Betuwe

In de Betuwe hebben zich door de jaren heen veel boom- en fruittelers gevestigd. Nu er een aantal vraagstukken aankomen rondom drinkwatervoorziening komen zij in de knel. Daarom gingen we daar op werkbezoek, samen met de lokale fractie en Europarlementariër Bert-Jan Ruissen.

De terugblik van Bert-Jan Ruissen

Zorgelijk hoe de kwekers in onze belangrijke #Betuwe in de knel komen door claims voor drinkwatergebieden. Een derde van de fruitteeltsector is in gevaar. De kwekers zitten klem door een water-zoekgebied van wel 3500 hectare. Daardoor zijn komende jaren investeringen niet meer mogelijk, de grondprijs daalt en is geen water meer beschikbaar voor tegengaan nachtvorstschade. Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mag ook niet meer in aangewezen gebieden.

De zorgen kwamen duidelijk op tafel bij mijn werkbezoek deze week aan Tree Centre Opheusden (TCO) samen met onder andere Gerrit Averesch (Statenlid namens SGP Gelderland) en Goos den Hartog (Waterschap Rivierenland)
Voorzitter Goos Cardol van Tree Centre maakte ons duidelijk dat geen groot reserveringsgebied nodig is. Het gevoel bestaat dat de drinkwaterreserveringsgebieden ondoordacht zijn gelanceerd door waterbedrijf Vitens. De gebieden met goed drinkwater waren al bekend vanuit het verleden. De sector zelf gaat heel zuinig om met water: druppelirrigatie, water vasthouden door organische stof en sloten verbreden.

Terecht kijken we vaak naar Brussel als dingen mislopen. Maar in dit geval is het echt een landelijke en provinciaal probleem. De Europese Kaderrichtlijn Water bepaalt niet hoe groot een waterwingebied hoort te zijn of hoe lang daarbinnen gezocht mag worden.
Waar de EU de sector wel moet helpen is snellere toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen voor kwekers. Die dienen als vervanging van de verboden middelen. Die toelating duurt nuecht veel te lang.
Hoe belangrijk en innovatief de Betuwe is voor onze boomkwekerij en fruitteelt, bleek ook uit ons werkbezoek aan boomkwekerij AquaFeed /Volentis. Druppelirrigatie zorgt voor 25 tot 30 procent minder watergebruik, minder onkruid en dus minder gewasbeschermingsmiddelen.

Het grote Vredo Dodewaard BV maakt zeer moderne doorzaaimachines, zodenbemesters en snijfilters. Vredo werkt circulair. Een doorzaaimachine zorgt ervoor dat 96% van het graszaad tot groei komt. Bij de zodenbemestertechniek is minimale ammoniak-, fosfaat- en stikstofuitstoot. De regelgeving houdt helaas amper rekening met technieken waarmee mest in de grond wordt gebracht.

Oftewel: in innovatie is nog heel veel te halen in de landbouw. Van groot belang dus dat de Betuwe niet 'op slot' gaat, maar door kan blijven ontwikkelen en ons voorzien van goede bomen en fruit!