19 februari 2019

Werkbezoek in Ede en Bennekom

Werkbezoek in Ede en Bennekom

Zonne-energie opwekken prima, maar geen kostbare landbouwgrond vol zonnepanelen! Deze oproep van de Stichting Leefbaarheid De Kraats te Bennekom laat aan duidelijkheid niet te wensen over. De Gelderse SGP-fractie bezocht samen met de SGP-fractie van de gemeente Ede het beoogde zonneveld en liet zich informeren over de stand van zaken met betrekking tot de plannen. Een zonneveld is niet goed voor de bodem, niet goed voor planten en dieren, niet aantrekkelijk voor toerisme en bovendien is de grond hard nodig als we werk willen maken van circulaire economie zo betoogt de Stichting. Maar er zijn ook oplossingen denkbaar: zonnepanelen op daken, in ‘verloren hoekjes’, in geluidswallen et cetera. En daarnaast pleit men voor het plaatsen van een windmolen.

Daarna gingen de SGP’ers in het centrum van Bennekom in gesprek over de geplande ‘snelfietsroute’ of ‘doorfietsroute’ die dwars door de Dorpsstraat van Bennekom moet gaan lopen. Geen goed idee, zo vinden vertegenwoordigers van de historische vereniging ‘Oud Bennekom’ en omwonenden. Met name de veiligheid is hier in het geding. Niet alleen in de Dorpsstraat, maar ook rondom de Edeseweg. De SGP zegt toe om de zorgen die er leven te adresseren bij de betreffende wethouder en gedeputeerde.