20 april 2022

Werkbezoek Nunspeet

NUNSPEET/ELSPEET – De Gelderse en Nunspeetse SGP-fracties hebben een aantal werkbezoeken afgelegd op diverse locaties in de gemeente Nunspeet. Het bezoek startte met een werklunch waarin de delegatie door wethouder Mark van de Bunte werd bijgepraat over de wens om een rotonde te realiseren op de kruising Halfweg. Fractievoorzitter van SGP Nunspeet én fractievolger van de Gelderse fractie Harm Jan Polinder: “Zo’n werkbezoek is een mooie gelegenheid om de belangen van onze gemeente richting de provincie duidelijk te maken. We hebben duidelijk gemaakt dat die rotonde bij Halfweg er nu echt moet komen, desnoods financieren we hem zelf. Het duurt nu al veel te lang. Het is wachten op het volgende ongeluk. ’s Middags hebben we de betreffende locatie ook nog bezocht en de onveilige situatie ter plaatse onderstreepte duidelijk ons pleidooi. De provinciale fractie gaat hier nu een vervolg aan geven.”

Aan het begin van de middag kreeg het gezelschap een rondleiding in het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal op Sportpark de Wiltsangh. “De provincie heeft subsidie verstrekt voor dit zwembad omdat we het eerste chloorvrije zwembad van heel Nederland en misschien wel van de hele wereld realiseren. Daarnaast is het ook gewoon mooi om te laten zien hoe we in Nunspeet een project van een dergelijke omvang met elkaar realiseren.”

Het werkbezoek werd eind van de middag voortgezet in Elspeet. In aanwezigheid van wethouder Jaap Groothuis werd de kalverhouderij van het echtpaar Van den Hardenberg aan de Hooiweg bezocht. “De stikstofproblematiek stond centraal tijdens dit bezoek. Duidelijk werd naar voren gebracht welke knelpunten er zijn in de aanpak van de provincie. Het bedrijf voldoet aan alle voorwaarden van de opkoopregeling van de provincie, maar de voorwaarden zijn voor veel agrarische bedrijven niet realistisch. Ook die signalen worden door de Gelderse SGP-fractie meegenomen in de vervolgdebatten over stikstof. We kijken positief terug op deze werkbezoeken!”