24 september 2020

Wijnne citeert uit het Bijbelboek Esther tijdens afscheidsspeech

In zijn afscheidsspeech memoreerde Bennie Wijnne eerst enkele bijzondere gebeurtenissen uit zijn politieke ervaringen als raadslid en Statenlid. Vervolgens gaf hij aan God veel dank verschuldigd te zijn voor de gezondheid en kracht die hij ontvangen mocht om het werk te kunnen doen.

Tevens dankte hij zijn gezin, de Staten, alle betrokkenen en de SGP-fractie voor de samenwerking, het vertrouwen en de ondersteuning.

Tenslotte vertelde hij iets over zijn inspiratie voor zijn werk in de politiek. Hij nam de aanwezigen hierbij mee naar het oude Perzische Rijk van Ahosveros en beschreef kort de geschiedenis uit het boek Esther. Hij eindigde bij de uitspraak van Mórdechai: ‘en wie weet, of gij niet om zulken tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt.’ Met andere woorden: Esther, het is niet toevallig dat jij hier bent. En dat geldt ook voor ons. Het is niet toevallig dat wij hier zijn en ons werk mogen doen. Hij raadde alle aanwezig aan om het boek Esther alsmede de gehele Bijbel ter hand te nemen en te lezen.