19 oktober 2022

Windpark IJsselwind Zutphen/Eefde

Deze weken wordt er gesproken over het windpark IJsselwind, bij Zutphen en Eefde. De drie nieuwe windturbines - elk zo'n 185 meter hoog - moeten verrijzen op Zutphens grondgebied, aan weerszijden van het Twentekanaal. Twee dicht bij het buitengebied van Eefde en één vlakbij de voormalige vuilstort Fort de Pol, ten zuiden van het kanaal. Initiatiefnemers voor het windpark zijn Waterschap Rijn en IJssel en IJsselwind bv, een samenwerkingsverband van vier lokale energiecorporaties.

Op 12 oktober zijn verschillende Statenleden op werkbezoek geweest, aansluitend was er een hoorzitting, waarbij omwonenden hun zorgen konden uiten.

SGP’er Evert Mulder zegt begrip te hebben voor de omwonenden. Dit zijn vooral mensen die in het gebied Eefde-West wonen, tegen Zutphen aan, in de gemeente Lochem.

‘Niemand wil windmolens dicht bij zijn huis, dat begrijp ik’, zegt Mulder. ‘Maar dat zou op iedere andere locatie hetzelfde zijn. We willen minder afhankelijk worden van buitenlandse energieleveranciers en van fossiele brandstoffen. Dan moeten we dit soort stappen durven zetten. Maar wel alleen als alles eraan wordt gedaan om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden en de omwonenden ook kunnen profiteren van de opbrengst, als compensatie.’