9 juli 2020

Wolven

De SGP deelt het enthousiasme waarmee sommige partijen de wolf in Nederland verwelkomen niet zo, deelde Bennie Wijnne mee in de oordeelsvormende vergadering over dit onderwerp. Dat neemt niet weg dat de wolf in Nederland een realiteit is en daar hebben we zo goed mogelijk mee te dealen.

Subsidieregels

De SGP is het eens met het voorstel  om de adviezen uit het preventieplan die betrekking hebben op de voorgestelde vergoeding in de aanleg van wolfwerende afrasteringen volledig over te nemen en te verwerken in de subsidieregels. Als de maatschappij de wolf terug wil in Nederland, dan moet daar een goede bescherming van onze schapen en geiten tegenover staan, op kosten van dezelfde maatschappij.

De SGP staat achter de kernboodschap van het plan: “Aanpassing aan de komst van de wolf vergt van dierhouders een grote inspanning. Maar zij staan er niet alleen voor; de provincie Gelderland gaat hen helpen om effectieve maatregelen te nemen. Want pro actief handelen voorkomt leed voor dier en mens.”