2 februari 2022

Woonfonds Gelderland

Tijdens de Statenvergadering van 2 februari werd het gewijzigde voorstel Woonfonds Gelderland besproken. Het woningvraagstuk wordt steeds lastiger, het vinden van een betaalbare woning lijkt voor sommige doelgroepen soms onmogelijk. Daarom is het goed dat de provincie stappen zet, vindt ook Evert Mulder:

Voorzitter,

Als SGP-fractie vinden we dit een mooi voorstel. We zullen dan ook vóór stemmen, en wel om de volgende vier redenen:

  1. Wij vinden het erg belangrijk dat we in het kader van het Actieplan Wonen iets doen voor de groep starters op de woningmarkt die teveel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, maar te weinig om een hypotheek te kunnen krijgen. Een goedkope koopwoning met een erfpachtconstructie voor de grond lijkt voor die groep een goede oplossing.
  2. Wij willen gemeenten helpen om woningbouwplannen met betaalbare koopwoningen, die vastgelopen zijn, vlot te trekken. Het voorliggende voorstel voor een Woonfonds Gelderland voldoet hier helemaal aan.
  3. Wij zijn blij dat er een variant voor een woonfonds is gevonden, waarbij de provincie niet zelf hoeft te investeren in grond.
  4. We kunnen eerst in een tweetal pilots ervaring op doen om dan, na een grondige evaluatie, te beslissen over het vervolg.

 

Namens de SGP-fractie,
Evert Mulder
2 februari 2022