29 september 2021

World Food Center Ede

De afgelopen jaren is er veel gesproken over het nieuw te realiseren World Food Center in Ede. Als fractie waarderen we dit plan, en zijn we blij met de second opinon, die aangaf dat de mogelijkheden die geschetst werden ook haalbaar zijn.

Lees hier de bijdrage van Evert Mulder:


Voorzitter,

Omdat we het concept van het World Food Center – Experience waardeerden, hebben we als SGP 2 jaar geleden voorwaardelijk ingestemd met het verstrekken van een subsidie voor de realisatie daarvan. De voorwaarde was dat een second opinion zou worden uitgevoerd vóórdat met de bouw begonnen zou worden, en dat die een positief beeld zou laten zien t.a.v. de verwachte bezoekersaantallen en over toezeggingen vanuit het voeding-gerelateerde bedrijfsleven voor een financiële bijdrage.
De second opinion is uitgevoerd door een gerenommeerd bedrijf, en deze laat een gematigd positief beeld zien. De bezoekersaantallen worden weliswaar iets lager ingeschat dan 2 jaar geleden, maar ze liggen wel nog steeds ruim boven het zogenaamde break-even punt. De zorgen over de financiële bijdrage vanuit het voeding-gerelateerde bedrijfsleven zijn niet helemaal weggenomen. Er zijn wel intentieverklaringen, maar er liggen nog geen getekende contracten. De Stichting WFC heeft er wel zoveel vertrouwen in dat die gaan komen, dat zij 1,5 miljoen per jaar garandeert voor de komende 5 jaren.

Daarom is het standpunt van de SGP-fractie als volgt:

  • We willen een betrouwbare overheid / partner zijn; als we onder voorwaarden A zeggen, dan zeggen we ook B als aan die voorwaarden is voldaan. Temeer, nu ook de gemeenteraad van Ede ‘ja’ heeft gezegd.
  • We willen niet meer uitgeven dan de eerder beschikbaar gestelde 17 miljoen. Dat budget is wat ons betreft taakstellend. Dus mochten er zich tegenvallers voordoen tijdens de realisatie, dan zal er óf versoberd moeten worden, óf men zal elders op zoek moeten naar aanvullend geld.
  • De bijdrage vanuit het voeding-gerelateerde bedrijfsleven moet zo spoedig mogelijk zeker gesteld worden. We willen daarom op de hoogte gehouden worden van belangrijke ontwikkelingen op dit vlak.


De motie van de PvdA sluit bijna volledig aan bij ons standpunt en onze wensen, dus wij zijn voornemens om die te steunen; niet vanuit wantrouwen, maar als aanmoediging.