8 juli 2019

Zien we door de bomen het bos nog?

Zien we door de bomen het bos nog?

Op 3 juli werd gediscussieerd over het onderwerp ‘bomen en bos’ in Gelderland.

Onze provincie is rijk aan bomen en dat willen we graag zo houden. De laatste jaren is er een licht dalende trend te zien in het aantal bomen. Er wordt aan gewerkt om dat tij te keren. Verder komt er een integraal bomenbeleid. Bennie Wijnne pleitte namens de SGP voor nuchter bosbeleid en het slim combineren van compenserende maatregelen met bijvoorbeeld terugbrengen van landschapselementen en groen in woonwijken.