Cultuur en erfgoed

Gelderland kent vele monumenten waaronder kerken. De SGP vindt het belangrijk dat de provincie Gelderland daaraan een bijdrage levert. Onder erfgoed verstaan wij ook de oorspronkelijke flora en fauna van Gelderland. Verder wil de SGP dat cultuurhistorie breed uitgedragen wordt. Een land dat zijn geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Het is belangrijk om de geschiedenis van de provincie ook bij de jeugd onder de aandacht te brengen.

Ook bibliotheken vragen betrokkenheid van de provincie. Van deze culturele voorzieningen wordt veel gebruikgemaakt en ze functioneren als gemakkelijk toegankelijke informatievoorzieningen. De SGP wijst het aanbod dat strijdig is met Gods Woord af. In nogal wat hedendaagse culturele voorzieningen - zoals bijvoorbeeld poppodia en theatervoorzieningen - kan dat het geval zijn.

De SGP zet zich in voor:

  • het behoud van cultureel erfgoed en het breed uitdragen van de cultuurhistorie;
  • het behoud van levend cultureel erfgoed zoals bijvoorbeeld het Pluimveemuseum in Barneveld;
  • het behoud van culturele voorzieningen, tenzij het aanbod in strijd met Gods Woord is;
  • extra aandacht voor het kerkelijk erfgoed;
  • het behoud van bibliotheekvoorzieningen in steden en dorpen.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.