Leefbaarheid

De provincie Gelderland stimuleert bewonersinitiatieven die gericht zijn op het bevorderen van de leefbaarheid en sociale samenhang. De SGP vindt het van belang dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Wij willen daarbij uitdrukkelijk aandacht geven aan initiatieven vanuit kleine kernen. In deze kernen zijn vaak al veel voorzieningen verdwenen.

Provinciale bijdragen waar de SGP van harte achter staat, zijn bijvoorbeeld aanpassingen in een dorpshuis (zodat deze beter toegankelijk worden voor gehandicapten en chronisch zieken) en activiteiten ten behoeve van ouderen die eenzaamheid tegengaan. Het geven van praktische hulp aan mensen in kwetsbare situaties en het opzetten van een stadsmoestuin voor mensen met een beperking. Stuk voor stuk mooie initiatieven waar de SGP in de voorliggende periode graag mee door wil gaan. De SGP is geen voorstander van het beschikbaar stellen van subsidies voor het organiseren van eenmalige evenementen.

De SGP zet zich in voor:

  • de voortgang van leefbaarheidsprojecten voor kwetsbaren in onze samenleving;
  • bijzondere aandacht voor kleine kernen;
  • ondersteuning van initiatieven die de sociale cohesie versterken.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.