Onderwijs en arbeidsmarkt

Gelderland moet een goed vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven hebben. Onderwijs en kenniscentra zijn daarin erg belangrijk. Bedrijven hebben goed opgeleide krachten nodig en kunnen soms onvoldoende gekwalificeerde mensen aantrekken. Dit geldt voornamelijk voor technisch personeel en voor de zorg. Te veel jonge mensen vertrekken uit kleinere gemeenten in de regio’s. De provincie moet zich nadrukkelijk inzetten om een bijdrage te leveren aan het samenbrengen van onderwijs, bedrijfsleven en arbeidsmarkt. We hebben jonge mensen nodig - niet alleen als arbeidskrachten maar ook voor de leefbaarheid. Wij vinden dat de provincie zich actief moet blijven inzetten voor het onderwijs. Bereikbaarheid en kwaliteit van het onderwijs zijn belangrijk.

Innovaties in opleidingen en kennisinstituten moeten worden gestimuleerd. Dat kan door opleidingen aan te bieden die passen bij het karakter van de regio’s in Gelderland.

De SGP zet zich in voor:

  • initiatieven die stimuleren om het bedrijfsleven en onderwijs beter op elkaar af te stemmen;
  • vakmanschap en stimuleert het beroepsonderwijs (met name in de technische sector - in relatie tot de energietransitie - en in de zorg);
  • de bevordering van de participatie van achterstandsgroepen;
  • het aanpassen van wet- en regelgeving om werkgelegenheid in grensgebieden beter mogelijk te maken;
  • steun voor de Gelderse maakindustrie. Dit met het oog op de (duurzame) opleiding van vakbekwaam personeel, aansluiting bij Europese programma’s en netwerken, digitaliseren en verduurzamen van processen, zodat slim, schoon en flexibel kan worden geproduceerd.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.