Ruimte

De ordening van de ruimte is één van de belangrijkste kerntaken van de provincie Gelderland. Hoe richten we onze omgeving in? Waar komen woningen, waar bedrijventerreinen, agrarische bedrijvigheid en waar natuur? De provincie heeft de wettelijke taak een ruimtelijke afweging van belangen te maken. Onze Schepper gaf ons in de Bijbel een tweeledige opdracht van ‘bouwen en bewaren’. Die opdracht komt hier aan de orde. Bouwen wil zeggen dat wij de schepping nuttig mogen gebruiken. Bewaren houdt in dat we geen roofbouw plegen, maar perspectief moeten bieden aan toekomstige generaties.

De SGP wil dat de provincie zich sterk maakt voor een mooi, schoon en leefbaar Gelderland waar de inwoners zich veilig voel en. Dat geldt zowel voor de stad als het landelijk gebied. Om dat te bereiken, is het belangrijk om verbindingen te leggen tussen overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren. Samen kunnen initiatieven verder worden gebracht.

De SGP zet zich in voor:

  • goed en zuinig gebruik van (de openheid van) het landelijke gebied en bescherming van historische landschapselementen;
  • het saneren en herbestemmen van de bestaande bebouwing: inbreiding en herstructurering hebben de voorkeur boven uitbreiding;
  • behoud van voldoende groen bij inbreidingsplannen.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.