Toerisme

Wonen, werken en recreëren hebben een sterke onderlinge relatie. Voor de eigen bevolking dient het recreëren zo dicht mogelijk bij de andere twee functies te zijn. Met name bij de steden moet voldoende recreatieruimte zijn, gelet op het aantal inwoners.

In Gelderland hebben we veel prachtige natuur. Zeker op de Veluwe, maar ook in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Daar moeten we aan de ene kant zuinig op zijn en aan de andere kant moeten we die natuur ook toegankelijk maken (en houden) voor eigen inwoners en toeristen van buitenaf. Dat kan samengaan, mits duidelijk is wat waar mag en kan. Wij willen een uitgebreid wandel- en fietsnetwerk bevorderen. Recreatie en toerisme kunnen op het platteland zorg en voor (neven)inkomsten en zijn daarmee belangrijk voor een vitaal platteland.

De provincie speelt een voorwaardenscheppende rol ten aanzien van recreatievoorzieningen. Deze mogen geen afbreuk doen aan de Bijbelse waarden, zoals zondagsrust en zedelijke normen.

Ook mogen ze geen belemmering zijn voor agrarische activiteiten. Ze moeten juist een waardevolle aanvulling vormen. Zo spelen bijvoorbeeld streekproducten in op de behoeften van de toerist en zorgen ze voor extra inkomsten.

De SGP zet zich in voor:

  • het stimuleren van plattelandstoerisme;
  • het gebruiken van de aanwezige natuur en het platteland voor de versterking van het toerisme, zonder agrarische activiteiten te belemmeren;
  • de realisatie van een netwerk van wandel-, (snel)fiets-, mountainbike- en ruiterpaden;
  • meer natuurtransferia. Deze moeten goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en de auto en aansluiten op de hierboven genoemde netwerken;
  • recreatie ten behoeve van gezondheid en welzijn (zorgtoerisme);
  • het aansluiten bij de belangstelling van consumenten en toeristen voor het regionale. Geen voedsel uit verre landen, maar van Veluwse akkers en Betuwse boomgaarden. Het is daarom goed dat de provinciale overheid streekproducten positieve aandacht geeft en promoot.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.