Water

Water is een vriend en een vijand. De veiligheid is in de eerste plaats van belang. Maar ook voldoende ruimte voor zoet water is belangrijk voor mens, dier, natuur en economie. Er is volgens de gegevens in Gelderland voldoende zoet water per geheel kalenderjaar, maar het is onvoldoende gespreid over de seizoenen. Dat vraagt om ruimtelijke maatregelen voor tijdelijke opvang.

De provincie Gelderland heeft toezicht op het Waterschap. Het Waterschap beschermt de samenleving en het milieu voor invloeden die de mens veroorzaakt heeft. Daarnaast heeft de provincie ook toezicht als het gaat over het goed en doelmatig beschermen van burgers tegen gevaren voor het water van buitenaf (zee en rivieren) én van binnenuit (regenwater). Het normeren, herstellen en in stand houden van secundaire waterkeringen is jarenlang buiten beeld gebleven. Provincies en waterschappen zijn bezig met een inhaalslag. Het is van groot belang dat de provincie erop toeziet dat dit ook adequaat doorgezet wordt, zodat binnen nu en vier jaar ook alle secundaire waterkeringen genormeerd en gecontroleerd zijn en de eventuele geconstateerde tekortkomingen opgelost zijn.

 De SGP zet zich in voor:

  • het beheer van voldoende zoet water: bufferen in droge periodes;
  • het toetsen van bouwplannen op voldoende opvang van regenwater en op waterveiligheid.

 Terug naar overzicht

Lid worden

Dankzij zo'n 30.000 SGP-leden, kunnen wij, landelijk en lokaal, een vuist maken in de politiek. Wil jij hier ook aan bijdragen?

Doneren

Is een lidmaatschap niet wat je zoekt, of je bent al lid? Ook financiële steun stellen wij erg op prijs.

Werk mee

Wil jij bijdragen aan het behalen van onze doelen? Bekijk dan de openstaande vrijwilligers- en vaste functies.