3 februari 2022

Column Harm Jan Polinder

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan, maar al een jaar daarna zijn er ook weer nieuwe verkiezingen voor de Provinciale Staten. Harm Jan Polinder geeft alvast een vooruitblik op die verkiezingen en gaat ook in op de (letterlijke) afstand tussen inwoners en de provinciale politiek.


Provinciale tentakels in gemeenten

Over ruim een jaar D.V. zijn er alweer verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten. Het zal u niet verbazen dat ík op dit moment mijn focus nog heb liggen op de gemeenteraadsverkiezingen. In Nunspeet loopt de spanning inmiddels op, we hopen dat we onze zeven zetels kunnen vasthouden.

De afstand tussen inwoners en de provinciale politiek is groot. Soms letterlijk. Vanuit de Noord-Veluwe is het elke keer best een eindje rijden voordat je in Arnhem bent. Maar zeker ook figuurlijk. Toch heeft de provincie heel veel invloed op de gemeentepolitiek. In Nunspeet speelt bijvoorbeeld het nodige over de aanleg van een aantal tunnels onder het spoor, daarbij is de provincie qua financiering, planvorming en vergunningverlening een onmisbare partner. Een ander plan waar de provincie een cruciale rol vervult is in de poging van Nunspeet om ‘Poort van de Veluwe’ te worden. Via de regiodeal is de provincie ook daarin een belangrijke partner. En wat te denken van de provinciale rol op het gebied van vergunningverlening, verduurzaming, de warmtetransitie, etc.

En natuurlijk de rol van de gemeente als het gaat om het beheer en de invulling van de openbare ruimte. Tot enkele jaren was de provincie qua woningbouw voor veel gemeenten een afremmende factor. De provincie bepaalde per gemeente of regio hoeveel er maximaal gebouwd mocht worden. Daar liepen we ook in Nunspeet tegenaan. Inmiddels is het tegenovergestelde het geval: de provincie probeert woningbouwplannen zoveel mogelijk vaart te geven. Ook daarin heeft de provincie een bepalende rol.

Ik wil maar zeggen: alle reden om -direct na de gemeenteraadsverkiezingen- de focus te verleggen naar de provinciale verkiezingen. Want de afstand tussen inwoners en provinciale politiek mag misschien groot zijn, de invloed van de provinciale politiek is dat ook. Laten we het jaar tussen de beide verkiezingen gebruiken om met een stevig SGP-verkiezingsprogramma in de hand de -figuurlijke- afstand tussen inwoners en provinciale politiek wat te verkleinen.

Harm Jan Polinder