19 mei 2021

Eerste bijdrage Harm Jan Polinder over laaggeletterdheid

Harm Jan Polinder leverde zijn eerste provinciale bijdrage op 19 mei. Het onderwerp was laaggeletterdheid. Het betrof een beeldvormende bijeenkomst waarbij vragen konden worden gesteld.

Harm Jan stelde vragen met betrekking tot de resultaten van het programma om laaggeletterdheid terug te dringen via bibliotheken. Is dit succesvol en zijn daar cijfers over? Het is belangrijk dat dit bekend is als er een besluit genomen moet worden over voortzetting van het programma.