28 januari 2021

Maidenspeech Averesch over cultuur

Op 27 januari voerde Statenlid Gerrit Averesch voor de eerste keer het woord in de Provinciale Staten. De Statenvergadering werd geheel digitaal gehouden en dus werd het een ‘digitale maidenspeech’. Het onderwerp van behandeling was de uitgangspuntennotitie cultuur en erfgoed.