10 november 2021

Motie over het corona-toegangsbewijs

Forum voor Democratie diende een motie in, waarin de Staten verzocht werden uit te spreken dat het gebruik van een corona-toegangsbewijs in het Huis der Provincie onwenselijk was.

Ze wilden hiermee voorkomen dat Statenleden en medewerkers van het Huis der Provincie in Arnhem niet meer zonder QR-code naar hun werk zouden kunnen. Daar stemmen we als SGP uiteraard van harte mee in. Nadat in samenwerking met Klaas Ruitenberg het dictim van de motie werd aangepast, kon deze in stemming worden gebracht. Helaas heeft deze motie het niet gehaald.