24 maart 2021

Overleg met collega’s Apeldoorn

Op 24 maart gingen we in gesprek met SGP Apeldoorn. De implementatie van de omgevingswet kwam aan de orde. Dat vraagt veel van gemeenten.

Verder spraken we over het Openbaar vervoer, het Apeldoorns Kanaal, de wespendief die roet in het RES-eten gooit en de gevolgen van recreatiezonering.

Het was goed om weer eens bij te praten!