29 april 2021

Pleidooi voor wendbare overheid en kritisch kijken naar onze leefwijze

“Een belangrijke constante in ons leven is dat alles verandert.”

Daarmee begon Klaas Ruitenberg zijn bijdrage bij de bespreking van de kadernota voor de midterm review, een tussentijdse evaluatie halverwege de huidige Statenperiode. Hij pleitte voor flexibiliteit en wendbaarheid en het kritisch kijken naar onze eigen leefwijze. Daarnaast: je kunt niet verder springen dan je polsstok lang is.

De SGP diende op 28 april bij de bespreking van de kadernota midterm review een aantal moties van andere partijen mede in. Het betreft de volgende onderwerpen:

  • Versnelling en innovatie op de woningmarkt
  • Boost voor maatschappelijke organisaties in Gelderland
  • Het verkabelen van hoogspanningslijnen
  • Het ontwikkelen en ondersteunen van het Centrum voor Veiligheid & Digitalisering in Apeldoorn
  • Verkenning van vier nieuwe snelfietsroutes
  • Anticiperen op provinciale opgaven na de coronacrisis