1 februari 2023

Politieke avond in Nunspeet: landbouw, stikstof en de wolf

Boeren in de regio Nunspeet worden niet alleen bedreigd in hun bestaan door stikstofplannen, maar ervaren ook hoe de wolf het op hun vee heeft gemunt. De SGP-fractie van de provincie Gelderland belegt daarom een politieke avond over de toekomst van de agrarische sector.

Als de stikstofplannen van het huidige kabinet werkelijkheid worden, heeft dat ingrijpende gevolgen voor agrarische bedrijven in de regio. Maar die plannen dwarsbomen niet alleen boerenbedrijven, ze zetten ook de voedselvoorziening op het spel. Er hangt daarom veel af van de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten, zegt SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer. Hij is een van de sprekers tijdens een politieke avond, op 24 februari in Nunspeet.

Tijdens de avond spreekt ook Harm Jan Polinder, fractievoorzitter namens de SGP in Nunspeet. Polinder: „Boeren zijn allereerst belangrijk voor onze voedselvoorziening, maar ook onmisbaar als beheerders van de buitengebieden in onze gemeente. Daar willen we als SGP zuinig op zijn!”

Wolvenmaal

Naast landbouw staat tijdens de politieke avond in de Wheme ook de wolf centraal. „Voor de wolf is Nederland een uitgebreid buffet met heel diverse hapjes”, vindt Gerrit Averesch. De nummer twee op de SGP-kandidatenlijst voor de Provinciale Staten zou er mee kunnen leven als een wolf af en toe één schaap doodt en helemaal opeet. Maar, zegt Averesch, dat gebeurt niet. „De wolf maakt heel veel slachtoffers en doet zich aan een klein deel daarvan te goed. Dat is een groot deel van de pijn die de schapenhouder voelt. Zij ervaren verdriet om het lijden en de dood van de dieren, en moeten ook de financiële consequenties dragen.” Zijn devies: “Wat ons betreft is er in Gelderland geen ruimte voor de wolf en is beheer nodig.”

De politieke avond vindt plaats op 24 februari in De Wheme, Ds. de Bouterlaan 5 in Nunspeet. De avond begint om 19:30 uur.