12 april 2023

SGP-fractie compleet

Na de verkiezingen mochten we als SGP Gelderland gelukkig weer drie zetels in Provinciale Staten innemen. Ook hebben we de fractie opnieuw kunnen aanvullen met een aantal fractievolgers, die in beeld- en oordeelsvormende vergaderingen het woord voeren namens de fractie.

Als Statenlid zijn beëdigd:


  • Klaas Ruitenberg (fractievoorzitter)

  • Gerrit Averesch

  • Lourens van Bruchem


Als fractievolger zijn beëdigd:


  • Harm Jan Polinder

  • Anton Heemskerk

  • Jan Willem Valk


Als fractie zijn we dankbaar dat de diverse plekken door vakkundige mensen konden worden ingevuld. Met Gods hulp willen we ons inzetten voor alle Gelderse inwoners!