28 januari 2024

SGP Gelderland en PCG Buren op werkbezoek in gemeente Buren

24 januari 2024 - Tijdens een recent werkbezoek hebben afgevaardigden van SGP Gelderland en de fractie van PCG Buren diverse locaties bezocht om de mogelijkheden van samenwerking tussen provincie en gemeente te onderzoeken, en om situaties te identificeren waar onderlinge versterking essentieel is.

Het eerste werkbezoek concentreerde zich op een provinciale weg die vorig jaar werd vernieuwd maar nog steeds als onveilig wordt ervaren. De Hucht, een verhoging in de weg met een fietsoversteek, hanteert een maximale snelheid van 80 km/u, wat als te hoog wordt beschouwd. Het gevaar voor overstekende scholieren is evident. SGP Gelderland adviseert de gemeente om een ambtenaar uit te nodigen om de tekortkomingen van de huidige infrastructuur toe te lichten.Vervolgens werd een bezoek gebracht aan toekomstig windpark Echteld-Lienden, waar gesprekken plaatsvonden met bezorgde bewoners. Deze bewoners, die in 2018 naar het gebied zijn verhuisd, werden geconfronteerd met 25 hectare zonnepanelen en 7 windmolens, wat tot onvrede leidde. Ze hebben een stichting opgericht om zich te verzetten tegen de windmolens. SGP Gelderland beluisterde hun zorgen en bood ondersteuning aan bij het zoeken naar oplossingen.

Het derde werkbezoek bracht de delegatie naar Dorpshuis Erichem, waar inwoners hun bezorgdheid uitten over het schrappen van de lokale buslijn. Deze ingreep belemmert hun toegang tot ziekenhuizen en familie. De bewoners benadrukken dat de buslijn cruciaal is voor de leefbaarheid en dringen aan op het behoud ervan op de agenda. Alternatieve oplossingen voldoen niet aan de verwachtingen. De SGP staat voor goede bereikbaarheid, waarbij deze input serieus wordt genomen.

De dag werd afgesloten met een bijeenkomst waarin verschillende SGP-fracties en PCG Buren uitdagingen en opgaven voor de Betuwe bespraken. Onderwerpen als landbouw, de verbreding van de Rijnbrug, mobiliteit en de impact van de wolf werden uitgebreid behandeld. De constructieve gesprekken en waardevolle inzichten maakten deze dag tot een positieve ervaring voor alle betrokkenen.