4 maart 2021

SGP stelt vragen over buslijn in Harskamp

De SGP heeft afgelopen maand vragen gesteld inzake het Openbaar Vervoer in Harskamp. Door de gewijzigde dienstregeling is er substantieel minder busvervoer in Harskamp en dat heeft forse impact op de leefbaarheid in het dorp.

Lees hier onze vragen:


Schriftelijke vragen (art. 39 Reglement van Orde)

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten van Gelderland

Datum: 19 februari 2021
Van: Gerrit Averesch SGP
Onderwerp: OV Harskamp

Harskampsbelang heeft een brief geschreven aan Keolis over de busverbindingen door Harskamp. Deze brief is cc naar Provinciale Staten van Gelderland gestuurd. Keolis verzorgt vanaf 13 december 2020 het openbaar busvervoer in Gelderland. Harskamps belang heeft u daarover een brief gestuurd.

Zie ook: Harskamp is bijkans onbereikbaar voor reizigers openbaar vervoer: ‘Laatst was er een storing, waardoor een bus helemaal niet kwam’ | Ede | gelderlander.nl

Wat is er veranderd voor Harskamp sinds de nieuwe dienstregeling van kracht is?

Oude dienstregeling:

In de oude dienstregeling was Harskamp te bereiken via twee busverbindingen: Bus 107 (van NS Ede-Wageningen naar NS Putten, vice versa) reed één keer per uur en twee keer per uur in de spits. Bus 105 (van Barneveld CS naar Arnhem CS) reed ook via Harskamp, één keer per uur en in de spits en ook ’s middags twee keer per uur.

Nieuwe dienstregeling:

In de nieuwe dienstregeling rijdt bus 107 (van NS Ede-Wageningen - Putten NS en terug) overdag nog maar één keer per uur. Vanaf 19.00 uur rijdt er geen bus meer door Harskamp. Bus 105 (van Barneveld CS naar Arnhem CS en vice versa) rijdt niet meer via Harskamp.

Samenvattend:

Met de nieuwe dienstregeling verliest Harskamp 1 buslijn, de buslijn die nog overblijft rijdt (ca 40%) minder frequent én rijdt tot 19.00 uur, waardoor Harskamp na 19.00 uur niet meer bereikbaar is voor openbaar vervoer. Dit heeft dagelijks grote consequenties voor scholieren, senioren en mindervaliden in verband met vervoer van en naar het ziekenhuis, bezoekers etc. etc. Het alternatief is overstappen met lange overstaptijden of de belbus.

De SGP Statenfractie heeft daarom de volgende vragen:

  • 1. Is Gedeputeerde Staten met de SGP van mening dat de leefbaarheid van Harskamp onder druk is komen te staan door de halvering van de busverbinding en de onbereikbaarheid van Harskamp in de avonduren? Zo ja, vind u dit wenselijk? Zo nee, wat is daarvan de onderbouwing?
  • 2. Het besluit de busverbinding Barneveld-Arnhem te laten vervallen is wat de SGP betreft een vreemde beslissing. Deze verbinding loopt nu via Wekerom en Otterlo en niet meer via Harskamp.
    Via Harskamp rijden duurt slechts 6 minuten langer en is ca. 3 kilometer om. We gaan ervan uit dat een gesprek met Keolis kan helpen. Wat wil het college doen om deze verbinding weer te herstellen?
  • 3. Wil het college met Keolis in gesprek gaan over de (on)bereikbaarheid van Harskamp met het openbaar vervoer na 19.00 uur om te zoeken naar een goede oplossing?


Gerrit Averesch,
SGP