13-08-2015 thumbnail

Schriftelijke vragen (art. 42 RvO)

Evert Mulder stelde schriftelijke vragen aan de voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland over de Scholierentarieven van het OV

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Voorjaarsnota 2015

De 3 V’s: Vakmanschap, Verbinding en Vertrouwen

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Antwoord op Statenvragen PS2015-402 Arnhem, 30 juni 2015

Zaaknr. 2015-008085: beantwoording schriftelijke Statenvragen Statenlid K. Ruitenberg (SGP) betreffende Gelderse molens

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 8 juli 2015

Motie (art.37 RvO)

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Programma Steengoed benutten

Een groep burgers die iets met elkaar hebben, gaan samen iets ontwikkelen. Dan heb je per definitie al een stuk sociale cohesie, voordat de eerste stenen op elkaar gestapeld worden of voordat je gaat verbouwen als het om een bestaande situatie gaat. En dit vinden wij uitermate belangrijk.

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Structuurvisie WaalWeelde West

Onze conclusie is dat niet alles wetenschappelijk te berekenen valt. Soms moet je ook nuchter je boerenverstand gebruiken. En in een situatie als hier een stuk bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.

Lees verder >
13-07-2015 thumbnail

Rapport Rekenkamer Oost-Nederland over social return

Kunnen wij er als provincie niet voor zorgen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in werk dat wij als provincie doen, dan denk ik met name aan het natuurbeleid, een plaatsje geven?

Lees verder >
05-06-2015 thumbnail

Revolverend fonds

Uit de markt horen wij geluiden dat het revolverend fonds van de provincie maar beperkt zijn werk doet. Wij verdiepten ons hierin.

Lees verder >
Meer nieuws